tirsdag 4. desember 2012

Nekt, nekt, nekt.


Nei, nei, nei. Vil ikke høre, vil ikke høre. De lyver, de konspirerer, de vet ikke hva de snakker om. Jeg vet bedre enn dem alle sammen selv om jeg ikke vet noen ting og har null utdannelse på feltet. De samarbeider om det, alle ti-tusenvis av dem, over hele verden. Geologene, klimatologene, zoologene, biologene. De er sammen om det alle sammen. Alle 97% av dem. Fra alle de forskjellige forskningsgrenene. Eller så overser de noe som bare jeg har vært smart nok til å tenke på. Ja, de tenker ikke langsiktig nok. Det må det være. Nei, forresten. Sola. Den er jo varm. Den har de sikkert ikke sjekket de siste 30 åra. Eller så er de betalt av Jens og Kristin. De er betalt av noen som lager solcellepaneler. De er frimurere som er ute etter å kontrollere oss. De er bare ute etter penga mine. Vil ikke høre, vil ikke høre. Jeg er ikke enig med andre ting venstresiden sier, derfor mååå dette være usant. Selv om det er forskere som sier det, ikke venstresiden. Jeg hører på forskere på alt annet, men ikke dette. De lager GPS`en min, brillene mine, medisinene mine, TV`en min, brannslukkern min, flyene jeg flyr, bilen jeg kjører, morsmelkerstatningen vi bruker. Men akkurat her hører jeg ikke på dem. Her går jeg med de 3% som sier det jeg vil høre. Jeg er skeptiker nemlig, og da kan jeg se bort fra alle bevis og bare si at de er "uskeptiske". For hvis jeg hører på dette vil det bety at jeg faktisk må forholde meg til det, og det vil jeg ikke. Nei, nei, vil ikke, vil ikke. 

"Det er vanskelig å få en mann til å forstå noe hvis lommeboka hans er avhengig av at han ikke forstår det ".
- Upton Sinclair, The Jungle

13 kommentarer:

 1. Den sarkastiske kommentaren din hadde hatt noe for seg om det de såkalte 97% hadde hatt naturvitenskaplig bakgrunn. Det er så langt fra geologer, biologer, fysikk, GPS teknologi du kan komme. Sjekk selv fagbakgrunnen til de ansatte på det anerkjente klimainstituttet Cicero. Under 30% av dem har naturvitenskaplig bakgrunn. Resten er sosialøkonomer, samfunnsgeografer og statsvitere. Modellene IPPC har lagt til grunn for alarmismen har så langt bommet grovt, og temperaturen har ligget flat (Hadcrut4) i perioden hvor vi har sluppet ut 1/3 av all CO2. Når nøkkeltallet i de videre spådommene for oppvarming fra 1900-2100 varierer mellom under 2 og 6 fra uke til uke blir det totalt useriøst. Det åpenbart for tenkende, kritiske mennesker at science is not settled by far. Les og bli vis Espen, ikke sluk overskriftene rått.

  SvarSlett
 2. Den sarkastiske tonen kommer av at jeg her flrst og fremst kommenterer den delen av "skeptikerne" som ikke har noen egentlige argumenter å komme med, men som bare vil slippe å tenke på det hele. Og det er en ganske stor del. Det er av typen "se, det er snø ute. Da er alle forskerne løgnere".

  For det andre snakker jeg om undersøkelser som er gjort blant forskere. Når man spør forskere, er dette det typiske resultatet. Hva slags folk en enkelt institusjon her i Oslo har valgt å ansette for å diskutere hva som skal gjøres og hva som kan bli de økonomiske følgene av oppvarming har ingen relevans på de målingene.

  Når det gjelder spådommene som gjøres av klimaforskere blir det litt festlig å si at de ikke stemmer. Kloden blir varmere, vanntemperaturene har økt, havene stiger langsomt, polene smelter så det holder, isbreene smelter så det holder, det blir mer tørke i tørre områder, det blir mer nedbør i mottagsområder (sånn som Norge), det blir mer oversvømmelser i områder som er utsatt for det, skogbranner vil bli større og hyppigere, intensiteten i ting som tornadoer og orkaner har økt. Alle disse tingene har forskerne sagt vil skje, og alle disse tingene har skjedd. Trenden over de siste 20 - 25 årene er overveldende. Husk at det året vi nettopp har hatt har sett varmerekorder forsvinne i helt nye hastigheter og tørke og branner herjer i øst og vest til grader som er uten presendens.

  Og så føler jeg bare for å slenge inn noen linker til noen grafer her som har med temperaturstigning å gjøre. Det har dukket opp en ny trend i det siste med å nekte på at det i det hele tatt blir varmere. Jeg vet ikke helt hvor den kommer fra, og det er jo helt utrolig etter de siste årene vi har hatt. Til og med Pentagon har våknet, og sier at temperaturøkningen er en trussel mot USA`s sikkerhet. Og sist jeg så etter var ikke de fundet av Jens. Men her er hvertfall noen resultater som går sterkt imot det. Og det er ikke modeller, det er observasjoner (fra sånne kjente SV-bastioner som NASA og American Security Project).


  http://fiske.colorado.edu/climatechange.php
  http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2006/2006_warm.html
  http://www.huffingtonpost.com/peter-h-gleick/the-graph-that-should-be_b_582434.html
  http://americansecurityproject.org/issues/climate-energy-and-security/new-climate-change-home-page-oct-25/  SvarSlett
 3. -Temperatur:
  Kloden har blitt varmere, men forløpet, spesielt de siste 16 år følger ikke modellene som ligger til grunn for alarmismen. Temperaturen (snitt globalt land/hav) har steget 0,8C siden ca 1900. Den var forespeilet å øke eksponensielt i modellene som IPCC har formdidlet jevnlig siden 1990, og det blir spådd alt fra 4-6 grader økning til 2100. Dette stemmer ufattelig dårlig med den utflatingen/nedgangen i temp siden 1998 som bla Hadcrut4 (snitt land/luft/hav) viser:
  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/diagnostics.html
  At CO2 spiller en viss rolle tror jeg stemmer, men det er faktorer som solaktivitet, sot, kosmisk stråling, etc som er vel så viktige. Norske forskere har publisert en studie som reduserer klimasensitivitetene til rundt 1,9C fra 1900 til 2100: http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/Global_warming_less_extreme_than_feared/1253983344535/p1177315753918
  Den er riktignok ikke fagfellevurdert enda, men dette er sprengstoff fra noen forskere innenfor 97% gjengen din ;)

  -Havnivå: Dette dokumentet viser hvor stor usikkerhet som er knyttet til havnivåmåling med satellitt:
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  Det er allikevel en rimelig konsensus om at havet stiger med 2-3mm pr år, og trenden har vært så å si lineaær de siste 100 år. Ingen dramatikk der med andre ord.

  -Nedbør: Her kommer en studie som slår hull på den vedtatte sannheten om at det skal bli mer nedbør ved global oppvarming: http://www.forskning.no/kortnytt/347201
  Dette spriker som du ser i flere retninger.

  -Tørke: Som du ser er det ingen signifikant økning av tørke:
  http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11854

  -Orkanfrekvensen er også påfallende stabil: http://policlimate.com/tropical/global_major_freq.png

  Mediene forveksler altfor ofte regionalt vær med globalt klima. Stikk i strid med advarslene fra forskningsmiljøene.

  SvarSlett
 4. Har du ikke sett over Hadcrut4? Fro din egen del tror jeg du bør slutte henvise til den, da den viser noe ganske annet enn det du sier at den viser. ELegger du til grunn den Daily Mail-misforståelsen som dukker opp fra tid til annen? Her er hadcrut4 sammenlignet med hadcrut3 samt NCDC og GISS. Som du sa; les og bli vis.
  http://www.skepticalscience.com/first-look-at-hadcrut4.html

  Og så må dere skeptikere slutte å anta/påstå at alle verdens forskere "glemmer" å legge inn ting som sot, sol og andre selvfølgelige ting. Dere er ikke så mye smartere enn forskermiljøene at dere er de eneste som tenker på sånne ting.

  "Mer nedbør ved global oppvarming". Det virker som du mener at jeg sa det ville bli mer nedbør overalt. Men det er det jo ingen som påstår eller har påstått. Det forskere sier er at værmønstre vil endre seg. Noen steder vil det bli mer, noen steder vil det bli mindre. Og mye av det vil bli mer intenst. Og det mønsteret er blitt bekreftet over to tiår. Du må ikke tillegge forskningen meninger den ikke har.

  På tørke gjør du akkurat samme feilen. Jeg kan henvise til de ekstreme tilstandene i Australia, Russland, USA og Sør-Europa over de senere årene. Man kan ikke ta alt dette og så kompensere med mer nedbør andre steder, og så si at snittet er normalt. Da bypasser du alle argumentene på en lite flatterende måte.

  Skeptikere har en tendens til å vise til enkeltstudier, som du også gjør mye av. Det er en ren selvfølge at det vil dukke opp studier som strider med antagelser eller peker i andre retninger her. Som f.eks. en feil i en studie om isbreer her for noen år siden. Den viste at det var mindre smelting på noen få isbreer enn det tidligere var antatt. Dermed "beviste" det for skeptikere (som er et begredelig feil bruk av ordet, forresten) at alle de andre målingene på de hundrevis andre isbreene ikke var til å stole på. Slikt er intellektuellt uærlig. I et så komplekst spørsmål som dette er det mer formålstjenlig å ta en meta-approach. Og da står man ikke igjen med mye vitenskapelig tvil.

  SvarSlett
 5. Kurven i linken din viser en flat trend fra 1998 til 2010. Hvis du hadde postet en litt ferskere variant enn denn 2 år gamle, ville trenden vært enda tydligere fram til og med 2012. Hva er det DU ser i samme tidsrom ? Denne utflatingen er akseptert selv av James Hansen i Nasa, men omtales så lite som mulig selvfølgelig.

  De har nok ikke glemt sot, sol, vanndamp og kosmisk stråling, men de har vektet faktorene feil, slik at CO2 har fått en uforholdsmessig betydning. Flere nye studier, bla den jeg linket til har påpekt dette. Sot er vel den siste faktoren man har omtalt.

  Hvis du mener at studien av utviklingen i områder med tørke er feil, så må du være konkret. Den har ingenting å gjøre med kompensasjon med nedbør i andre områder. Det er rett og slett statistikk på utbredelse av områder rammet av tørke. Dine tørkehendeler her og der i verden er ihvertfall ikke statsitikk. Kom med vitenskaplig bellegg for at tørke har økt globalt.

  Kan du vise til flere studier som underbygger den populære antagelsen om at været de to siste tiår er blitt mer intenst i snitt på global basis ? Du viser stadig til regionale vær- anekdoter. Klima er globalt vet du. IPCC har utrykkelig sagt at det ikke er observert globale endringer i annet enn temperatur foreløpig. De spår våtere, villere, men avviser at dette har vist seg så langt. Mediene derimot...
  Orkanstatistikken jeg linket til viser nettopp dette på en ugjendrivelig måte.

  Du velger å stole på ekstremreportasjer i mediene og en stadig mer usikker konsensus, jeg velger å gå til datakildene i trekke konklusjoner etter å ha lest vitensaplige artikler. Den som lever får se...

  SvarSlett
 6. Poenget er at man trenger ingen generell større utbredelse av tørke for at tørke skal bli et større problem. Du ser ut til å kreve det samme for alle disse fenomene; at alle problemene skal bli verre over hele kloden, og jevnt verre for hvert år. Man kan ikke skille det globale fra det regionale på den måten. Om f.eks. fire-fem forskjellige tørkeutsatte områder oftere blir utsatt for tørke, så vil ikke det si at den generelle globale trenden går mot mer tørke. Så poenget er ikke at "tørke har økt globalt", men at tørke blir ett større problem i områder som er utsatt for det. Til og med de konservative australierne har skjønt dette nå, og det er jammen på tide.

  Og IPCC vil antageligvis aldri si at noe som helst av spesifike hendelser BEVISELIG skyldes global oppvarming, fordi enhver hendelse kan skylder flere forskjellige ting. Men det er ikke riktig som du sier at de tilbakeviser at dette allerede påvirker vær. De kaller økning i ekstremvær "ett tegn på hva som kommer", og sier dermed at ting er i gang allerede.

  Og i all ærlighets navn; du må da se selv hva du gjør med den påstanden om den flate trenden fra 1998 til 2010? Du tar det ene lille stykket av trendlinjene som passer deg best (som ikke motbeviser en varming) og så ser du på den isolert fra den lengre trenden og sier at den beviser poenget ditt. Det er ikke sånn man leser infløkte grafer, det er jeg sikker på at du vet. Hvorfor ikke starte det i 1997? Eller 1995? Du plukker helt tilfeldig for å støtte din egen påstand. (Og selvfølgelig "aksepterer" Hanson hva grafer bygget på observasjon viser. Han er vitenskapsmann, og da tilpasser man ikke).

  I tillegg ligger den "utflatingen" på en billedlig høyslette hva temperatur angår. For det andre dupper den opp og ned, som man selvfølgelig må vente i et slikt linjebilde. Det er mange andre effekter som spiller inn her (Nina`er av alle slag, for eksempel). 2006 var kjøligere enn 2005, men hva i all verden viser det? Ingenting! 2005 var varmere enn 2004, men det er da totalt uinteressant. Det er en uærlig bruk av materialet.

  "Kan du vise til flere studier som underbygger den populære antagelsen om at været de to siste tiår er blitt mer intenst i snitt på global basis?" Igjen; hva i all verden mener du med snitt. Områder opplever nye høyder av regn, flom, tørke, skogbranner osv osv. Noen steder blir regnet jevnt verre, noen steder blir varmen jevnt verre, noen steder blir vinden jevnt verre. Men du konstruerer din egen målestandard som ingen søker å bevise, og så krever du den bevist. Dette bildet er litt mer komplekst enn det enerådende snittet du er ute etter.

  Og mens vi snakker om Hanson (som representerer NASA: "We have shown ... that the climate dice are now loaded—and that a new category of extreme climate events is occurring with increasing frequency,".

  SvarSlett
 7. Vi blir nok ikke enige om dette, men vi har ihvertfall hatt en sivilisert meningsutveksling uten å karakterisere hverandre.
  Ha en fortsatt god dag, og følg med på klimaforskningen fremover. Det er spennende tider!

  SvarSlett
 8. Absolutt. Right back at you :-) .

  SvarSlett
 9. hei espen
  du er sikkert en fin fyr men du bør lese dette her
  http://www.paulmacrae.com/?page_id=124

  her vil du finne de svarene du IKKE trode du har !!

  SvarSlett
 10. Anonym:
  Paul Macrae er enten en betalt svindler, blindet av ideologi eller mindre begavet. Forresten, kanskje han er alt sammen...

  Eksempel på "argument":
  "Dinosaurene hadde det fint med høyere CO2." Jaha. Havnivået var da mangfoldige meter høyere, og det er 65 millioner år siden dinosaurenes storhetstid ble avsluttet, med andre ord så har det skjedd en del siden den tid.

  Til info: Menneskets forfar var på det tidspunktet (mest sannsynlig) en liten rottelignende skapning. Dette er lenge før apene så dagens lys. Homo sapiens har vel eksistert som art i kun 220 - 250.000 år....

  SvarSlett
 11. Siden venstresiden (Stoltenberg spesielt) hele tiden snakker om økt vekst og økt velferd, må klimagnålet deres være bare tøv for å få fatt i flere avgifter.
  For man kan ikke fortsette med økt forbruk og velferd uten at det går utover klimaet. Altfor mange mennesker på jorden, og alle vil selvsagt ha mest mulgi vekst og velferd.
  Du må gjerne hylle venstresiden,- jeg gjør det ikke :-) De er absolutt ikke bedre enn blåsiden på klima- og miljøpolitikk. Samme ulla.

  SvarSlett
 12. Når i all verden ble det interessant hva både venstre- og høyresiden sier om dette 100% vitenskapelige spørsmålet? Er det politisk farge som styrer hva du mener om vulkaner og kvantefysikk også? Det eneste jeg merker meg med de to sidene er at den ene tar sine argumenter fra vitenskapen, den andre gjør det ikke. Utover det er hva de sier irrelevant.

  SvarSlett
 13. Ignoble kalles den som er stolt av sin uforstand på engelsk.

  Hele greia minna meg om en kommentar jeg la inn på en RT-video på Youtube for en stund siden. På styreromspråket gikk jeg i tvekamp med en historiker som kalte seg den historiske Gud og ordene i finalen lød noe sånt som det her:

  "Royalty, with its premeditated oaths of violence, staunch faith in blood and baffling submission to the temporal power of il papa, is more than a minor tribute to sheer brawn - it's one major tribute to the phallucee"

  SvarSlett